طنز 2015 سلام به تمامی دوستان عزیز ما هر روز برای شما چند مطلب در وبلاگه خودمون میگذاریم بعدشم ما نه توهین میکنیم نه کاره زشتی اگه وبلاگ ما غلط املایی داشت به مدیر پیغام بدید ما تو وبلاگمون تبلیغات داریم لطفا پیام تبلیغات هم بدید با تشکر مهران http://tanz2015.mihanblog.com 2020-08-02T04:38:30+01:00 text/html 2012-05-05T11:27:30+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/523 <p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "></p><div><br><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><br></span></div><p></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><br></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">به من بگو زشت! من به تو می گم قشنگ! بذار جفتمون به هم دروغ گفته باشیم<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">کوتاه ترین فاصله برای گفتن دوستت دارم فقط یه لبخنده . . . . . . . . . . . نیشتو ببند</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">اسمت رو روی غنچه نوشتم، شكفت! روی درخت نوشتم، میوه داد! توی صحرا نوشتم، لاله‌زار شد! آخه عزیزم، پشكل هم شد اسم؟<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">وقتی کسی نیست که به اون فکر کنی به اسمان بیندیش چون در اسمان کسی هست که به تو فکر می کند<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ثروتمند کسى نیست که بیشترین ها را دارد؛بلکه کسى است که به کمترین ها نیاز دارد</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">سرمایه ی عمره آدمی 1 نفس است و اون 1 نفس از برای 1 هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است اون 1 نفس از برای 1 عمر بس است</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> text/html 2012-05-04T11:27:30+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/524 <p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><br></div></div><p></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><br></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">نوشابه 250 تومان، بستنی مگنوم 350 تومان، کره 400 نومان، آدامس 200 تومان، بیسکویت 400 تومان، روت میشه اس ام اس 14 تومنی نفرستی؟؟<font face="Times New Roman">!</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">میدونی فرق بعضی از آدما با سگا چیه ؟ اینه که این آدما این قابلیت را دارن که مثل سگ دروغ بگن ولی سگا از این کارا بلد نیستن<font face="Times New Roman">&nbsp;!!!</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">اگه ده تا گل گرفتی دستت و رفتی جلوی اینه 11 تا گل قشنگ دیدی اصلا تعجب نکن این نشون میده هم کوری هم خنگی و هم دچار توهم شدی</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">بلوتوث قلبت رو روشن کن می خوام کل وجودم رو واست سند کنم .......... هه هه ویروس داشت الان میمیری<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">خیلی پستی</p><font face="Times New Roman" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; "><p align="right">...</p><p align="right">........</p><p align="right">.............</p></font><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">و بلندی در زندگی هست که باید از آنها درس بگیریم<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> text/html 2012-05-03T11:27:29+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/525 <p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><br></div></div><div><br></div><p></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><br></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">خبرنگار از غضنفر می پرسه نظر شما درباره اینكه این كوچه اسفالت نیست چیه؟؟غضنفر میگه:به نام خدا و با عرض سلام خدمت دست اندركاران صدا وسیما و با عرض سلام ویژه خدمت مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا وجانبازان و ایثارگران, من بچه این محل نیستم</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">به غضنفر میگن در و ببند هوای بیرون سرده..میگه: مثلا اگه من در و ببندم هوای بیرون گرم میشه؟؟</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">جوان ثروتمندی نزد یك روحانی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیك خواست. روحانی او را به كنار پنجره برد و پرسید: " چه می بینی " ؟ جوان گفت : " آدم هایی كه می آیند و می روند و گدای كوری كه در خیابان صدقه می گیرد. " بعد روحانی آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: -"در آینه نگاه كن و بعد بگو چه می بینی." جوان گفت : "خودم را می بینم."!! روحانی گفت : " دیگر دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یك ماده اولیه ساخته شده اند، شیشه. اما در آینه ، لایه نازكی از نقره در پشت شیشه قرار دارد</p><font face="Times New Roman" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; "><p align="right">&nbsp;</p></font><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">انگشتتو مشت کن..... مشته؟ مشته مشته؟ حالا محکم بزن تو چشمت تا کور بشی دوریمو نبینی<font face="Times New Roman">......!!!</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">یه روز یه مرده میره معدن بقیه اش باشه بعدا</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> text/html 2012-05-02T11:27:29+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/526 <p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "><br></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; "></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; "><div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><br></div></div><div><br></div><p></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">اگه دوست داری عمیق ترین ، طولانی ترین و محکم ترین بوس دنیا رو تجربه کنی بیا پیش خودم تا لباتو بذارم... رو لوله جارو برقی<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">هرگز هیچ حسرتی در دنیا این چنین یک جا جمع نمی شود که در این سه واژه کوتاه : او ـ دوستم ـ ندارد</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">دو تا جوجه عاشق همدیگه می شن همش با هم بودن اما وقتی بزرگ می شن هر دو تا خروس می شن ! نکته ی اخلاقی : تا وقتی جوجه ای عاشق نشو<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">غضنفر پیتزا میخوره شب بربری میاد تو خوابش!!! میگه آهااااااااای بی وفا دیگه دوسم نداری؟؟؟<font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ماجراهای غضنفر</p><p align="right" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; ">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> text/html 2012-05-01T15:53:54+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی حمایت http://tanz2015.mihanblog.com/post/529 &nbsp;<a href="http://tanz2015.mihanblog.com/"><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a> &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><br><div><br><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سلام دوستان میتونید برای حمایت از ما این بنر رو تو وبلاگ یا سایت خود قرار بدید&nbsp;</font><div><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div> </div> </div> text/html 2012-04-30T11:21:57+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/520 <div><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><br></div></div></div><div><br></div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%" align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; "><tbody><tr><td valign="top"><div class="first" style="width: 520px; "></div><div id="convertor" style="direction: ltr; float: right; "></div><table class="contentpaneopen" style="margin-bottom: -10px; "><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"><br><br><a href="http://www.beytoote.com/baby/fun-baby/latifa-funny.html" class="contentpagetitle" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 82, 121); text-decoration: none; font-size: 8pt; font-weight: bold; ">لطیفه های خنده دار</a></td></tr></tbody></table><table class="contentpaneopenshort"><tbody><tr><td valign="top"><div style="float: left; "></div><br><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(164, 32, 182); ">نسخه دکتر</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">بیمار:آقای دکتر! انگشتم هنوز به شدت درد می کند!</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">دکتر: مگر نسخه دیروز را نپیچیدی؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">بیمار: چرا پیچیدم دور انگشتم ولی اثر نداشت؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); "><br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); ">در کلاس زیست شناسی</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">معلم:سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">سعید: قورباغه و برادرش.</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><br>انشاء</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">معلم از دانش آموزان خواست که انشاء درباره یک مسابقه فوتبال بنویسند. همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر، معلم از او پرسید: تو چرا نمی نویسی؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">دانش آموز جواب داد:نوشته ام!</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به علت بارندگی فوتبال برگزار نخواهد شد!</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">جمله سازی</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">معلم: با علی، محمد، حسین جمله بساز.</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">رضا: علی با حسین به پارک رفتند.</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">معلم: پس محمد کجاست؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">رضا: محمد خواب موند، نیومد!</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; "><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255); ">مرد چهار شانه</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">مردی جلوی مردی دیگر می ایستد و می گوید: شما آقا حمید هستید؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">آن مرد می گوید: بله، چه طور مگه؟</p><p style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; ">می گوید: آخه من شنیدم که شما مردی چهار شانه هستید؛ ولی حالا که شما را دیدم دو شانه بیشتر ندارید!</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-04-29T11:21:55+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/521 <span lang="AR-SA" dir="rtl" style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; font-size: 14pt; color: teal; font-family: 'Times New Roman'; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; "><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><div><br></div></p><div><br></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#0099ff"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#0099ff">روز قیامت میشه -خدا می گه همه حیوونا چون عقل نداشتن برن بهشت. ترکه سرشو</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#0099ff"></font></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><font color="#0099ff"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; ">&nbsp;<font color="#3366ff">میندازه پایین قاطی حیوونا</font></span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; "><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font color="#3366ff">&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#3366ff">بعد خدا بهش می گه تو که حیون نیستی آدمی ترکه</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#0099ff"></font></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#0099ff">میگه اون دنیا خر بودیم حالا شدیم آدم</font></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"><font color="#0099ff"></font></v:imagedata></v:shape></span></b></p></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; ">&nbsp;</span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; "><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; ">...ترکه با ماشینش یه دختر سوار می کنه مآمورا جلوشو می گیرن می</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; ">گن:خواهرم شما پیاده شو .... ترکه با تعجب می گه :خواهر شماست؟!؟! وضعش خرابه ها...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; "><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; ">...یه روز یه ترکه رفته بود غازش رو بفروشه.یکی اومد و گفت : این خره چند؟! ترکه</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; ">گفت : این که خر نیست بابا غازه!!! یارو گفت : کی با تو بود؟! با این غازه بودم!!!...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: green; "><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; ">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; ">...یه روزخیاره باخیارشوره داشت میرفت یكی ازخیارمی پرسه این كیته میگه خواهرمه</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; ">ترشیده...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; "><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; ">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; ">...خدا میدونه كه من :فقط تو رو دوست دارم, خدا میدونه كه تو تنها عشق منی!خدا</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; ">میدونه كه فقط تو رو می پرستم !خدا میدونه كه من این اس ام اس رو تا حالا واسه</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; ">&nbsp;چند نفر فرستادم...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; "><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; ">&nbsp;</span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; ">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; ">...تركه میره استادیوم، جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ بالای</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; ">سرش رو با تعجب نگاه می کرده! بهش میگن: چرا فوتبال نگاه نمیکنی؟ میگه: دنبال</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: green; font-family: 'B Tabassom'; ">&nbsp;کلمه «زنده» میگردم...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: green; "><v:shape id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: green; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: green; "></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#cc6699">...رشتیه زنش پنج قلو میزاد میاد دره خونه پلاکارد میزنه که اهالیه محل دیگه شورشو در</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#cc6699"></font></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#cc6699">&nbsp;آوردید...</font></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: blue; "><v:shape id="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"><font color="#cc6699"></font></v:imagedata></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; ">&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#66ff66">..ترکه رادیولوژیست میشه به مریض میگه: تو عکستون یک شکستگی تو دنده راست</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#66ff66"></font></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#66ff66">سینتون دیدم، با فتوشاپ درستش کردم...</font></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; "><v:shape id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><font color="#66ff66"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></font></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; ">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; ">...یه روز یه تركه میره ختم موقع بیرون اومدن همه میگن خدا بیامرزدش تركه یادش</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; ">میره چی بگه میگه(ببخشید که مرد)...</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: teal; "><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 13.5pt; height: 13.5pt; "><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\6mclub\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif"></v:imagedata></v:shape></span></b></p><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><font color="#ff6666"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; ">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: blue; font-family: 'B Tabassom'; "><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#ff6666">...یه روز یه تركه می افته توی چاه میگه: شانس اوردم تهش سوراخ نبود</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; color: teal; font-family: 'B Tabassom'; "><font color="#ff0066">امیوارم که خوشتون اومده باشه</font></span></b></p> text/html 2012-04-28T11:34:55+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/527 <div><div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div></div><div><br></div><div><br></div> آقا شما باز دید رو زیاد کنید من قول میدم تا 16 اردیبهت هر روز براتون جوک بزارم زیاد زیاد&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><div><br></div><div>با تشکر</div> text/html 2012-04-28T11:21:55+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/522 <div><a href="http://tanz2015.mihanblog.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); "><img src="http://p30upload.com/download.php?imgf=1335888221_Untitled-1.gif" width="480" height="60" border="0" alt=""></a></div><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><div><font color="#4b4b4b"><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right; "></font><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 600; text-align: -webkit-right; font-size: small; ">به غضنفر میگن : واجبی چیست ؟</span><br style="font-family: Tahoma; font-weight: 600; text-align: -webkit-right; font-size: small; "><span style="font-family: Tahoma; font-weight: 600; text-align: -webkit-right; font-size: small; ">میگه :پودریست باستانی كه در حداكثر 5دقیقه میرزاكوچك خان جنگلی را به دكتر الهی قمشه ای تبدیل می كند&nbsp;</span><div style="text-align: -webkit-right;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="font-weight: 600;"><br></span></font></div><div style="text-align: -webkit-right;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="font-weight: 600;"><br></span></font></div><div style="text-align: -webkit-right;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="font-weight: 600;">بورو ادامه مطلم 9999999 تا جوک داره&nbsp;</span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="text-align: -webkit-auto; "></div> </div> text/html 2012-04-28T11:18:33+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی چرااااااااااااا ؟؟؟؟ http://tanz2015.mihanblog.com/post/519 <font size="3">سلام دوستان عزیز&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">&nbsp;چرا بازدیده وبلاگ کم شده ؟؟ بیاید منم مطلب های باحال باحال مزارم ها&nbsp;</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با تشکر&nbsp;</font></div> text/html 2012-03-19T21:31:01+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی تبریک http://tanz2015.mihanblog.com/post/517 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><div>عید نوروز را به همه ی برو بکس طنز 2015 و اونایی که اینو میخونن تبریک میگیم&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; ">&nbsp;&nbsp;</span></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://speak2god.persiangig.com/3jokes_happy_new_year_12.jpg"></span> text/html 2012-03-01T19:16:38+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس باحال http://tanz2015.mihanblog.com/post/514 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><table border="0" width="75%" style="border-top-width: 0px; "><tbody><tr><td bgcolor="#FFFFF0" colspan="4"><p align="center"><img border="0" src="http://www.ghahderijan.com/fun/China.jpg" width="380" height="265"></p><p align="center"><img border="0" src="http://www.ghahderijan.com/fun/325.jpg" width="400" height="578"></p></td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFF0" colspan="4"></td></tr></tbody></table></span> text/html 2012-02-29T11:56:32+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی اس ام اس نوروزی http://tanz2015.mihanblog.com/post/518 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37); line-height: 20px; "><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; ">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; "><img class="alignnone" src="http://www.mihancamp.com/wp-content/uploads/2011/03/norooze1390-radsms12.jpg" alt="اس ام اس و متن های ادبی ویژه نوروز" width="432" height="301" title="اس ام اس و متن های ادبی ویژه نوروز" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 15px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; ">متن ادبی و دوستانه</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; ">پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از ان شما نیست . . .</p></span> text/html 2012-02-28T19:13:29+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس خیلی خیلی خنده دار :D http://tanz2015.mihanblog.com/post/513 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; "><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: rgb(160, 53, 104); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">عکس ها در حال لود شدن میباشند…&nbsp; شکیبا باشید!<br>در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه&nbsp;<span lang="en-us" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Show Picture&nbsp;</span>را بزنید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: rgb(160, 53, 104); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">منبع: pix2pix</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img alt="" original="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400129019201137560779.jpg" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400129019201137560779.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: inline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img alt="" original="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400fixed-myself-01.jpg" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400fixed-myself-01.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: inline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img alt="" original="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400fixed-myself-08.jpg" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1258352400fixed-myself-08.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; display: inline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></p><div><br></div></span> text/html 2012-02-22T19:58:16+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی ۱۰ جمله خنده دار که ما در زندگی روزمره از ان استفاده میکنیم http://tanz2015.mihanblog.com/post/512 - هوی گوسفند چه خبرته؟!؟!<br>گوسفند در اصل به موجودی پشمالو و بی نزاکت گفته می شود که اندک زمانی است پایش را در شهر گزارده (همون دهاتی) ولی ما امروزه به رانندگانی که چراغ قرمز را رد می کنند، رانندگانی که به محض سبز شدن چراغ و جهت یادآوری خاطره حنابندان مادر بزرگشان بوق های ممتد می زنند، عابرانی که از وسط اتوبان رد می شوند و یا صف اتوبوس را رعایت نمی کنند، بازیکنان تیم ملی فوتبال وقتی موقعیتی را خراب می کنند و کسانی که موقع راه رفتن پای دیگران را لگد می کنند می گوییم: هوی گوسفند چه خبرته؟!؟! text/html 2012-01-29T18:40:56+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی طنز 2015 http://tanz2015.mihanblog.com/post/511 به خره میگن چطوری میگه خوبم&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">&nbsp;اینم یه جک بی مزه خسته شدیم انقد خندیدیم&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">&nbsp;نامردا نظر بدید دیگه text/html 2012-01-21T17:45:21+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی کلمات انگلیسی با تعبیر فارسی! (طنز) http://tanz2015.mihanblog.com/post/509 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Keyboard<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">چه کسی برنده شد؟<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br><span style="font-size: medium; ">Communication Board<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(153, 0, 255); font-size: medium; ">کامیون کی شن ها رو برد؟<br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Morphine<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">باید بیشتر فین کنی<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">MissCall<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">دختر نا بالغ را گویند<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Freezer<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">حرف مفت<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Suspicious<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">به لهجه اصفهانی: ساس از بقیه ی حشرات جلو تر است<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Johnny Depp<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">قاتل افسرده<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Acer<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">ای آقا!<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Welcome<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">دهن لق<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Manual<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">من و بقیه<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Accessible<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">عکس سیبیل<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Refer<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">فر کردن مجدد مو<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">See you later<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">لات تر به نظر میای!<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Good Setting<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">آن سه چیزِ نیک را گویند: گفتار نیک - کردار نیک - پندار نیک.<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Piece of a man who owns a locker<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">مرتیکه لاکردار!<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Above Border<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">فرامرز<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Insecure<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">این سه نابینا<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Business<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">اشاره به بوزینه در گویش اصفهانى<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Legendary<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Subsystem<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">صاحب دستگاه<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Velocity<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Comfortable<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">بفرمایید سر میز<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Long time no see<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">دارم لونگ می‌‌پیچم، نگاه نکن!<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Cambridge<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Categorize<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Jesus<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Hairkul<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">آنکه روی شانه‌‌هایش مو دارد<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Watergate<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">دروازه دولاب<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">UNESCO<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">یونس کجاست؟<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Finland<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Damn You All<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">دم همتون گرم<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Latino<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">لات بازی ممنوع<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Godzilla<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Savage Blog<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">ساوجبلاغ<br></span></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 153); "><br></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; "></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; font-size: medium; "><span style="color: rgb(51, 51, 153); ">Betamethasone<br></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); ">منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج</span></span> text/html 2012-01-20T16:56:25+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس های خنده دار امروز http://tanz2015.mihanblog.com/post/507 <div><br></div><div><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; ">&nbsp;</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; "><span id="more-229" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "></span></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.617868001299061418_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="388" height="271" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.184275001299061419_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="345" height="261" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.864126001299061419_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="385" height="253" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.429241001299061420_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="386" height="270" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.994146001299061420_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="380" height="314" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.565674001299061421_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="418" height="336" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.136177001299061422_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="390" height="579" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.696559001299061422_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="406" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img title="عکس های خنده دار امروز www.DaniyalOnline.com" src="http://taknaz.ir/upload/34/0.264412001299061423_taknaz_ir.jpg" border="0" alt="عکس های خنده دار امروز" width="395" height="301" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p></div> text/html 2012-01-19T16:55:57+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا http://tanz2015.mihanblog.com/post/506 <p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">اولین موتورسیکلت غول‌پیکر دنیا به طول ۹ متر و وزن ۱۳ تن که با کمک چرخ‌های بولدوزر حرکت می‌کند ساخته شد…..</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><span id="more-248" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "></span></p><div dir="rtl" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">این موتورسیکلت که در مسابقه «کامیونهای هیولا» شرکت کرده است همانند یک کامیون واقعی هر چیزی را که سر راهش باشد، ویران می‌کند؛ با این تفاوت که این ویرانگر، واقعا کامیون نیست و یک موتور سیکلت دو چرخ است.</div><div dir="rtl" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; ">این موتور سیکلت عجیب که Monster Motorbike from Hell (موتورسیکلت هیولا از جهنم) نام دارد حاصل سه سال کار یک بدلکار استرالیایی به نام «ری باومن» است. موتورسیکلت هیولا ۹ متر طول، سه متر عرض و ۱۳ تن وزن دارد.<br style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">براساس گزارش لارپوبلیکا، این موتور ترکیبی است از یک کامیون ۶ دهنده و چرخهای یک بولدوزر خاکبردار است.</div><div dir="rtl" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "><img title="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا www.DaniyalOnline.com" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/11/86118_573.jpg" border="0" alt="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا" width="410" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">هیولا وارد می‌شود</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "><img title="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا www.DaniyalOnline.com" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/11/86119_492.jpg" border="0" alt="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا" width="410" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">این هیولا، غول پیکرترین موتور سیکلت دنیا است</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "><img title="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا www.DaniyalOnline.com" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/11/86120_130.jpg" border="0" alt="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا" width="410" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">هر چیزی که سر راهش باشد ویران می‌کند</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "><img title="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا www.DaniyalOnline.com" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/11/86121_596.jpg" border="0" alt="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا" width="410" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p></div><div dir="rtl" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; ">بزرگی آن را نسبت به صاحبش ببیند!</p><p style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; "><img title="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا www.DaniyalOnline.com" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/11/86122_359.jpg" border="0" alt="عکس های باورنکردنی از غول‌پیکرترین و زیباترین موتورسیکلت دنیا" width="410" height="273" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; "></p></div> text/html 2012-01-19T06:33:33+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی پ ن پ تصویری http://tanz2015.mihanblog.com/post/510 <div><br></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img title="تصاویر طنز,پ نه پ تصویری" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1505.jpg" alt=" عکس پ نه پ تصویری جالب و خنده دار" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">طنز پ نه پ,پ نه پ تصویری</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img title="تصاویر طنز,پ نه پ تصویری" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1504.jpg" alt=" عکس پ نه پ تصویری جالب و خنده دار" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img title="تصاویر طنز,پ نه پ تصویری" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1503.jpg" alt=" عکس پ نه پ تصویری جالب و خنده دار" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img title="تصاویر طنز,پ نه پ تصویری" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1502.jpg" alt=" عکس پ نه پ تصویری جالب و خنده دار" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">خنده دارترین&nbsp;<strong>پ نه پ</strong>&nbsp;به&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><font size="5">بقیه ادامه مطلب</font></p></div> text/html 2012-01-18T16:55:56+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی وفتی جای پدر و پسر عوش بشه !! http://tanz2015.mihanblog.com/post/505 <img src="http://up.daniyalonline.com/images/fx6gvk7nqz0642tyfp14.jpg" alt="تک عکس خنده دار" width="367" height="452" title="تک عکس خنده دار www.DaniyalOnline.com" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "> text/html 2012-01-16T17:11:23+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی ماشین عروس http://tanz2015.mihanblog.com/post/508 <img title="ماشین عروس عجیب ماشینن عروس تهران www.DaniyalOnline.com" src="http://www.salijoon.ws/mail/890524/machne1.jpg" alt="ماشین عروس عجیب ماشینن عروس تهران" width="404" height="345" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-decoration: none; border-style: initial; border-color: initial; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "> text/html 2012-01-16T16:55:55+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی پ ن پ http://tanz2015.mihanblog.com/post/504 <span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; ">دارم كباب درست میكنم رو منقل و سیخای كبابو میگردونم ... اومده خودشو لوس كرده با لحن بچه گونه میگه عشقم داری كباب درست میكنی؟ پَ نه پَ دارم فوتبال دستی بازی میكنم</span> <div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; "><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; ">روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه… دوستم اومده می گه: روزنامه می خونی؟ پـَـ نه پَــ، سبزی خریده ام نمی دونم لای کدوم صفحه گذاشته ام!</span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; "><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; "><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; ">سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟ میگم پـــ ن پـــ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه.</span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; "><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; ">رفتم آسایشگاه برای دیدن سالمندان. مسئول اونجا می گه: اومدی عیادت؟ پـَـ نه پَــ، اومدم 2 تا از این پیرمردها رو ببرم بزرگ کنم!</span></div><div><span style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: right; "><br></span></div> text/html 2012-01-15T09:54:59+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس های فوق العاده خندی دار http://tanz2015.mihanblog.com/post/503 <p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://s2.picofile.com/file/7237510107/fu1437.jpg" alt="عکس خنده دار امیدواری" align="absMiddle" border="0" hspace="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><span id="more-5980"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://s1.picofile.com/file/7237510535/fu1438.jpg" alt="مرغ و خروس jok20.blogsky.com" align="absMiddle" border="0" hspace="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://s2.picofile.com/file/7237510963/fu1440.jpg" alt="عکس خنده دار sms-joke20.blogsky.com" align="absMiddle" border="0" hspace="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://s2.picofile.com/file/7237512147/fu1441.jpg" alt="عکس واقعا خنده دار jok20" align="absMiddle" border="0" hspace="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://s1.picofile.com/file/7237512468/fu1444.jpg" alt="ازدواج موقت sms-joke20" align="absMiddle" border="0" hspace="0" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://www.loo3.com/loo3/187/loo3.com%20%284%29.jpg" alt="http://www.loo3.com/loo3/187/loo3.com%20(4).jpg" width="392" height="560" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس های خنده دار و طنز</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/other/3Jokes_Jaleb%20%2811%29.jpg" alt="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/other/3Jokes_Jaleb%20(11).jpg" width="374" height="388" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/chaghi/3jokes_5.jpg" alt="http://www.3jokes.com/images/2007/Data/chaghi/3jokes_5.jpg" width="418" height="459" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس های خنده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://hadal2.persiangig.com/image/FUNNY/JUST_ON_IRAN/5/IR5%20%281%29.jpg" alt="http://hadal2.persiangig.com/image/FUNNY/JUST_ON_IRAN/5/IR5%20(1).jpg" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده دار حیوانات</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://dl.iranoffside.com/a323/12360914164.jpg" alt="http://dl.iranoffside.com/a323/12360914164.jpg" width="439" height="450" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://zhaba.ru/_pics/n9agmfcxspmeo9rk.jpg" alt="http://zhaba.ru/_pics/n9agmfcxspmeo9rk.jpg" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده دار هری پاتر</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://www.toofunnyjokes.com/images/funny-photos/funny-photo024.jpg" alt="http://www.toofunnyjokes.com/images/funny-photos/funny-photo024.jpg" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده دار زیبا از سردار رویانیان</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/119419895268696_727.jpg" alt="http://pix2pix.org/my_unzip/119419895268696_727.jpg" width="417" height="352" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; ">عکس خنده دار ورزشی</p> text/html 2011-12-31T11:52:57+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی صوتی سایت پرسپولس http://tanz2015.mihanblog.com/post/500 <h2 class="block_title" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_top.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); font: normal normal bold 1.5em/normal 'B Mitra', Arial, sans-serif; direction: rtl; text-align: left; height: 63px; color: rgb(201, 8, 8); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 14px; padding-right: 50px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; margin-bottom: -15px; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><br>بازی بعد</h2><div class="block_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); direction: rtl; text-align: right; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-family: tahoma, arial, georgia; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat repeat; "><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="center" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; ">ملون</td><td align="center" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; ">پرسپولیس</td></tr><tr><td align="center" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><img src="http://fc-perspolis.com/modules/livescore/teams/malavan.gif" border="0"></td><td align="center" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><img src="http://fc-perspolis.com/modules/livescore/teams/perspolis.gif" border="0"></td></tr><tr><td colspan="4" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><b>تاریخ برگزاری:</b>&nbsp;پنحشنبه 15 دی 1390</td></tr><tr><td colspan="4" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><b>زمان برگزاری:</b>&nbsp;15:00</td></tr><tr><td colspan="4" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><b>محل برگزاری:</b>&nbsp;انزلی</td></tr><tr><td colspan="4" style="padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; "><b>داور:</b>&nbsp;---<br><br></td></tr></tbody></table><br></div><div class="block_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); direction: rtl; text-align: right; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-family: tahoma, arial, georgia; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat repeat; "><br></div><div class="block_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); direction: rtl; text-align: right; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-family: tahoma, arial, georgia; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat repeat; "><br></div><div class="block_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); direction: rtl; text-align: right; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-family: tahoma, arial, georgia; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat repeat; "><br></div><div class="block_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(232, 0, 0); direction: rtl; text-align: right; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; font-family: tahoma, arial, georgia; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat repeat; ">هه هه ههه ههه ههه هه ههه هه ملون نه دادا ملوان حال کردین چه باحال صوتی گرفتم ؟؟</div> text/html 2011-12-31T05:36:31+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جوک http://tanz2015.mihanblog.com/post/499 c<table border="0" width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: rgb(0, 0, 0); "><tbody><tr><td class="titr" valign="top" style="background-image: url(http://topskin.ir/17/top.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(28, 25, 25); padding-top: 40px; height: 100px; text-align: right; font-size: 17pt; direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; padding-right: 110px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://jok-pic-khandeh.mihanblog.com/post/85" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); ">جموعه جوك های خنده دار 3☻</a></td></tr><tr><td class="post" bgcolor="#1C1919" style="color: rgb(255, 224, 252); padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 8px; text-align: right; font-size: 10pt; direction: rtl; "><p></p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 682px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "></div><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/52.gif">خروسه بالای دیوار بوده، یه دفعه از توی خیابون یه ماشین حمل مرغ زنده&nbsp;</font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font></p><p><font size="3">رد میشه، خروسه داد میزنه: بچه‌ها بیایین، سرویس دخترا اومد</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ................................................</font></p><font size="3"><font size="4"><p dir="rtl" align="right"><font size="3">معلمه سر کلاس میگه هرکس خنگه از جاش بلند بشه.یه شاگرده بلند</font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font></p><p><font size="3">میشه میگه : آقا بخدا ما خنگ نیستیم فقط خواستیم شما تنها نباشید</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...............................................</font></p><font size="3"><font size="4"><p dir="rtl" align="right"><font size="3">مرد: وقتی دعوامون میشه چرا عصبانی نمی شی؟ زن : خودمو کنترل می</font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="3">کنم . مرد: چه جوری ؟ زن : کاسه توالت رو می شورم . مرد : چه ربطی با</font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="3"></font></p><p><font size="3">دعوای من و تو داره ؟ زن :آخه با مسواک تو می شورمش</font></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></font></font></font></font></td></tr></tbody></table> text/html 2011-10-30T09:47:59+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جک پ ن پ http://tanz2015.mihanblog.com/post/496 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده ، فامیلمون اومده میگه آخی خوابه ؟؟؟</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمیکنه !</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; font-size: 9pt; ">+++++++++++++++++++++++++++++</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">رفتم مغازه میگم&nbsp;</span><span dir="ltr" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">CD</span><span style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">&nbsp;<span lang="FA">دارید ؟ میگه خام ؟ پَ نَ پَ تنوری باشه با قارچ و پنیر !!!</span></span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; font-size: 9pt; ">+++++++++++++++++++++++++++++</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">لپ تاپم رو بردم نمایندگی ، میگم ضربه خورده کار نمیکنه ، یارو میگه ضربه فیزیکی ؟</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; ">پَ نَ پَ بی محلی کردم بهش ، ضربه روحی خورده !!!</span></p><div><span lang="FA" style="line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; font-size: 9pt; "><br></span></div></div> text/html 2011-10-28T09:49:26+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی جواب http://tanz2015.mihanblog.com/post/497 <div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><span class="Apple-tab-span" style="font-size: large; white-space: pre; "> </span><span style="font-size: large; ">سلام دوستان ببخشید چند وقت نبودم خیلی کار داشتم ولی از این به بعد هستم و کلی آپ میکنم هنوز هم کار دارم ولی یه روز در میون 1 مطلب میزارم&nbsp;</span></font><span class="Apple-tab-span" style="font-size: large; white-space: pre; "> </span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">با تشکر مهران خان محمدی</font></div> text/html 2011-10-28T09:45:17+01:00 tanz2015.mihanblog.com مهران خان محمدی عکس های جالب و خنده دار http://tanz2015.mihanblog.com/post/495 <p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><img src="http://s1.picofile.com/file/6537262572/1.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">بقیه ی عکس ها در ادامه ی مطلب</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img src="http://s1.picofile.com/file/6537263578/akse_jadid_khandedar.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img width="503" height="362" src="http://s1.picofile.com/file/6537266596/akse_khandedar01.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img width="505" height="376" src="http://s1.picofile.com/file/6537268608/Akse_khandedar_radsms.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; width: 505px; height: 376px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img width="495" height="327" src="http://s1.picofile.com/file/6537269614/akshaye_khandedar.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; width: 495px; height: 327px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img width="497" height="404" src="http://s1.picofile.com/file/6537270620/ax_khandedar_radsms.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><img width="507" height="357" src="http://s1.picofile.com/file/6537272632/scenes_unsee2n_01.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; width: 507px; height: 357px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">عکس های خنده دار فروردین ۹۰ | طنز تصویری ۲۰۱۱ داغ و با حال&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;<img width="501" height="340" src="http://s1.picofile.com/file/6537275650/scenes_unsee11n_07.jpg" complete="true" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 500px; width: 501px; height: 340px; "></p><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; ">&nbsp;</p>